Social Responsibility

social-responsibility.jpg

VETAŞ Plastik; toplumdan aldığını toplumla paylaşma ilkesi ve Anadoluluk ruhu ile  Türk toplumunun eğitimine, gelişimine katkıda bulunmayı temel görevleri arasında görmüş ve bu doğrultudaki faaliyetlerini arttırarak sürdürmüştür. Gürcistan-Batum’a komşu olan Karadeniz Bölgesinin güzide yerlerinden biri olan, Unesco tarafından Biyosfer rezerv alanı ilan edilen MACAHEL yöresinin kalkınmasına, korunmasına ve bölgedeki genç nüfusun eğitimine katkıda bulunmayı koşulsuz desteklemeyi ilke edinmiştir.