Politikalarımız

KALİTE VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ POLİTİKASIVETAŞ PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz ambalaj üretimi sektöründe modern teknolojik gelişmeleri takip ederek, çalışanlarımızın bilgi, becerilerini geliştirmek için iletişim ve eğitimi ön planda tutmayı, üretimin her aşamasında hijyenik şartları sağlayarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı, Ürün güvenliği ile ilgili bilgileri kamu, tüketici ve tedarikçilere iletmeyi ve/veya bu bilgileri istemeyi, kaliteli ve hijyenik ürün sunmayı; bu doğrultuda yasal mevzuata, FSSC 22000, ISO 9001, IS0 14001 ve ISO 45001 standartlarının ve ilgili tarafların uygulanabilir şartlarına uymayı, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve aşağıdaki alt politikaların yerine getirilmesini sağlamayı taahhüt ederiz.
Çalışanlarımızın eğitimlerle, toplantılar ve geri bildirim sistemi ile katılımı, bilgi ve becerilerini artırmak, gıda güvenliği tehlikeleri, çevresel etkilere ve iş güvenliğine karşın tutumlarını ve kültürlerini geliştirmeyi Kültür Politikamız doğrultusunda taahhüt ederiz.
 
HİJYEN POLİTİKASI
Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin her aşamasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik Ürün Güvenliği tehlikelerini belirlemek, kontrol altına almak, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak üretilmesini sağlamak.
 
KİŞİSEL HİJYEN VE TAKI POLİTİKASI
Gıda ambalajı üretim alanlarına koruyucu önlüksüz, bonesiz girilmesine izin verilmez. Üretim alanlarında çalışırken ve alan ziyaretlerinde hiçbir takı kullanılamaz.
Önlükler temiz ve boneler kulak ve saçları tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Önlüklerin temizliği firmamızın yürütmüş olduğu uygulamalar ile sağlanır.
 
SİGARA İÇME VE YEMEK POLİTİKASI
Üretim ve depolama alanlarımızda ve soyunma odalarında sigara içmek ve yiyecek yemek – içmek yasaktır. Uyarı levhaları görülebilecek yerlere asılmıştır.  Ziyaretçilerin ve taşeronların bu kurala uymaları sağlanır ve form ile takip edilir.
 
ÜRETİM ALANLARINA GİRİŞ POLİTİKASI
Ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz üretim alanlarımıza özel önlük, bone giyerek ve ziyaretçi kontrol check listine tabi tutularak girerler. Üretim alanımıza alerjen ürün getirilmemesi ve alerjen bulunan sahaların ziyaretinin sona bırakılması ve bulaşma olmaması için dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
YABANCI MADDE POLİTİKASI
Üretim alanlarımızda, fiziksel bulaşmalara sebep olabilecek yabancı maddelerin önlenmesi için kırılabilir cam, plastik, ahşap ve metal malzemeler (parçalı falçata/bıçak, zımba teli, ataç, iğne, raptiye, palet vb. ) kullanımdan kaldırılmıştır. Mevcut olan cam ve kırılabilir plastik malzemeler, metal ekipmanlar koruma altına alınmıştır.
 
PERSONELİN SAĞLIK KONTROLLERİ POLİTİKASI
Personelin periyodik sağlık muayeneleri  yaptırılır.  Bulaşıcı hastalık, üst solunum yolları enfeksiyonları, ishal, bulantı, öksürme hapşırma durumlarında üretim müdürü tarafından üretim alanından uzaklaştırılarak, sağlık kontrolüne gönderilir.

  

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASIPlastik ambalaj sektöründe faaliyet gösteren kuruluşumuz tüm faaliyetlerinde, insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak benimser.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleyici/proaktif yaklaşımla sistemli, kararlı ve uygulanabilir seviyeyi sürekli yükseltmek amacıyla;
 • Yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı temel alarak, sürekli gelişmeyi
 • Üyesi olduğumuz kuruluşların ve müşterilerimizin İSG şartlarına ve diğer şartlara uymak;
 • Çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak şekilde çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalığı ve yaralanmalara karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi;
 • Yatırımların gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkileri ve iş sağlığı güvenliği risklerini dikkate almayı ve sürekli iyileştirmeyi;
 • Toplum ve çevreye saygılı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi;
 • İş sağlığı ve güvenliğini, tüm faaliyetlerimizde birinci öncelik olarak dikkate almayı;
 • Çalışanların bağlılığı ve memnuniyetindeki başarıyı sürdürmeyi;
 • Paydaşlarımızın İSG konusundaki bilinç seviyesini yükseltmek, bu amaçla ilgili eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi
 • Bölgemizdeki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, afetler ve acil durumlara ortak müdahale edebilecek bir yapılanmanın içinde olmayı.
İSG Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek için gereken kaynakları temin etmek iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.
Tüm çalışanlar ise İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının esaslarını uygulamaktan, geliştirmekten ve kuralları uygulamaktan sorumludur.


ÇEVRE POLİTİKASIVetaş PLASTİK olarak ambalaj sektöründe faaliyet gösteren kuruluşumuzda, çevreye olan duyarlılığımız gerekenlerin yerine getirmek, çevre kirliliğini azaltmaak amacı ile, çevre yönetim sistemimizin şartlarına uymak ve sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 
 • Çevre konusunda yürürlükte olan ilgili tüm yasal mevzuatta ve diğer şartlara uymayı taahhüt eder
 • Ürettiğimiz ürünlerin çevreye karşı etkilerini önceden belirleyip değerlendirerek, çevre amaç ve hedeflerimizi belirleyeceğimizi;
 • Doğal kaynak tüketimini ve atık oluşumunu azaltıcı faaliyetleri araştırır, planlar ve uygular;
 •  Atıkların kaynağında veya yetkilendirilmiş lisanslı firmalar tarafından, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını, bunların mümkün olmadığı durumlarda ise çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafını, sağlar.
 • Çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek için çalışmayı taahhüt eder;
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemeyi ve bunları engellemeyi; 
 • Şirket çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde çevre kültürü oluşturmak ve bu konuda bilincin arttırılmasını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunur. Performanslarını arttırmak amacıyla teşvik eder.
 • Tüm çalışanlarını, işveren alt işveren ilişkisi kurduğu firma çalışanlarını bu politikadan haberdar eder ve politikaya uygun davranışlarda bulunmalarını talep ederek, işbirliği içinde çalışmalarını sağlar.