Ar-Ge ve Kalite Kontrol


Her ne iş yapılıyorsa yapılsın, o sektörün kalite standartlarından geçilmeden aktif bir oyuncu olunamayacağı aşikârdır. Vetaş olarak, ‘daima daha iyi kalite’ mottosuyla çıktığımız bu yolda, Ar-Ge ve Kalite Kontrol sürecinden asla taviz vermeden, inovasyona dayalı güçlü bir üretim faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda ürünlerimzin kalite ve standartlarını ölçmede kullandığımız testler şu şekildedir;

Plastik filmin darbe karşısındaki dayanımını ölçen bu testimizde, belirlenen kütle doğrusal olarak filmin üzerine düşme hareketi ile çalışır. Ar-Ge ve Kalite Kontrol aşamalarından biridir. ASTM D 1709 standardına uygun olarak işlev görür.
Plastiğin erime noktasındaki akış değerinin saptanması ve enjeksiyondaki yürüme yeteneğinin rakamsal olarak ortaya konması için uygulanan testtir. Girdi, Ar-Ge ve Kalite Kontrol aşamalarında incelenir. TS EN ISO 1133-1 ve ASTM D 1238 standartlarına uygun bir metottur.
Malzemelerin ısıyla yalıtım özelliklerini etkileyecek faktörler arasında; erime noktası, ısıl kararlılık, akışkanlık ve kalınlık sayılabilir. Isı sızdırmazlık parametreleri oldukça farklı seyredebilir. Isıl Yapışma Test Cihazı, bekleme süresi, sızdırmazlık basıncı ve plastik filmler için optimum ısı sızdırmazlık sonuçlarını belirlemek amacıyla Ar-Ge aşamasında kullanılır. ASTM F2029 standardına uygundur.
Sürtünme sonucunda baskı boyasının çıkmasını ve aşınmasını tespit etmek için kullanılan cihazdır. Kalite Kontrol ve Ar-Ge aşamalarında kullanılır. ASTM D-5264 standardına uygundur.
Renk ölçüm tayininde kullanılan testtir. Ar-Ge ve Girdi Kalite Kontrol aşamasında kullanılır. ISO 2469 ve ISO 2470 standartlarına uygundur.
Üretilen filmin pusluluk ve parlaklık ölçümlerinde başvurulan testtir. ISO 2814, ISO 3906, ISO 6504 ve DIN 55984 standartlarını karşılar.
Test edilecek malzemenin, yırtılma dayanımını ölçerken kullanılır. Ar-Ge ve Kalite Kontrol aşamalarında kullanılır. ASTM D1922 standartlarına uygundur.
Malzemenin sürtünme ve yapışma katsayısını ölçmek için kullanılır. Bu özellikler ile matbaadaki basım işlemi, işlenebilirlik ve yüzey yapısı belirlenir. Bu test, kargo bantlı ve lamine edilmiş ürünlerde daha sık uygulanır. Ar-Ge ve Kalite Kontrol aşamasında kullanılır. ISO 8295, ASTM D 1894, DIN 53375 ve JIS K 7125 standartlarına uygundur.
Malzemenin mekanik ve karakteristik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan test uygulamasıdır. Karşılaştırma yapma amacıyla kullanılma oranı yüksektir. İşlem sonunda çekilme-gerilme, uzama, çekme modülü, kopma noktası ve poisson oranı elde edilir. Ar-Ge ve Kalite Kontrol aşamasında kullanılır. ISO 527-1, ISO 527-2, ASTM D 638 standartlarına uygundur.