I'm Green - Şeker kamışından üretilen ambalajlar

20.02.2023
I'm Green - Şeker kamışından üretilen ambalajlar

I'm Green, Brezilyalı petrokimya şirketi Braskem tarafından üretilen biyo bazlı polietilen bir ürün serisidir. Geleneksel LDPE'nin aksine, yenilenebilir bir biyo bazlı hammaddeden üretilen I'm Green, petrol bazlı olmayan geleneksel hammadde türlerine kıyasla daha düşük bir çevresel etkiye sahiptir. I'm Green üretmek için kullanılan şeker kamışı, Brezilya'da yetiştirilir ve daha az arazi ve su gerektirdiği için geleneksel hammadde türlerine kıyasla daha az çevresel etkiye sahiptir.

Özellikler açısından, I'm Green, mukavemet ve esneklik gibi geleneksel LDPE'ye benzer özelliklere sahiptir. Ambalaj, otomotiv bileşenleri ve tüketici ürünleri gibi geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir.

I'm Green ve geleneksel LDPE arasındaki temel fark çevresel etkileridir. I'm Green, yenilenebilir, biyo-bazlı bir hammadde kullanarak geleneksel LDPE'ye kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir karbon ayak izine sahiptir. Braskem'e göre, her bir ton I'm Green üretimi için, geleneksel LDPE üretimi sera gazı emisyonlarına katkıda bulunurken, atmosferden 3,09 ton CO2 yakalamaktadır.

Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki I'm green geleneksel LDPE'ye kıyasla daha az karbon ayak izine sahip olmasına rağmen, biyobozunur ya da gübrelenebilir bir malzeme değildir. Geleneksel LDPE malzemelerde olduğu gibi çevredeki plastik atığa katkıda bulunmamak için uygun şekilde bertaraf edilmeli (atık sınıfına göre ayrıştırılıp ona göre çöpe atılmalı) ve geri dönüştürülmelidir.