Grafik ve Tasarım

Grafik tasarım ekibimiz, müşteriden gelen talepler doğrultusunda yeni bir tasarım hazırlar veya müşteriden gelen hazır çalışmaları matbaa bölümünde basılmaya uygun hale getirir. Müşteriden tasarım onayı alındıktan sonra ve gerekli revizeler yapıldıktan sonra çalışma matbaada basılabilmesi için kalıp / klişe üretimine gönderilir. Gelen kalıplar / klişeler üretimde yaşanan hatalara karşı kontrol edilir ve gelen kalıpların / klişelerin onayı verildikten sonra matbaa bölümü yetkililerine teslim edilir. Baskıya ilk kez girecek yeni işlerde baskı yapılmadan önce müşteriden baskı aşamasında ilk onay alınır, bu onayın takip süreci de grafik tasarım ekibimiz tarafından yapılır ve baskıya onay verilir.