RCS (Recycled Claim Standard) Belgesi

RCS (Recycled Claim Standard), tedarik zinciri boyunca geri dönüştürülmüş ham maddeleri izlemek için bir gözetim zinciri standardı olarak kullanılan ve son üründe geri dönüştürülmüş malzemelerin içeriğini doğrulamak ve takip etmek için oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. Ana amaçlarından biri de üretimde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını artırmaktır. RCS, günümüzde Textile Exchange tarafından yürütülmektedir. 

Türkçe’ye genellikle “Geri Dönüşüm Standardı” ya da "Geri Dönüşüm Sertifikası" olarak çevrilen bu standart, nihai ürün içerisindeki geri dönüştürülmüş malzemelerin varlığını ve oranını doğrulamaktadır. 

RCS standardı, içerisinde en az %5 geri dönüştürülmüş malzeme bulunan ürünler için hazırlanmıştır. Bu bağlamda, üretimin her aşamasının standarda uygun olması gerekmektedir. Bu da  geri dönüşüm aşamasından başlayarak ürünün son satıcıya ulaşmasına kadar tüm adımların sertifikalandırılması anlamına gelmektedir.

RCS Standardı ile üretilen her üründe geri dönüştürülmüş (Recycled) materyal / ham madde bulunması zorunludur. Bu hammaddelerin standardı da RCS sertifikası ile onaylanmaktadır.

FSSC 22000 Sertifikamızı İndirin