Business Registration Certificate

17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” uyarınca, gıda ve gıda ambalajı üretimi yapan tüm işletmeler 'İşletme Kayıt Belgesi' alma zorunluluğu getirilmiştir.

İşletme Kayıt Belgemizi İndirin