ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardıdır.  Bu standart hangi ürünün üretildiği ya da hangi hizmetin verildiği değil, nasıl üretildiği ile ilgilenilir. ISO 14001 Hammaddeden başlayarak son ürüne/hizmete dönüşümüne kadar geçen sürecin her safhasında çevre boyut değerlendirmesi yapılıp, gerekli kontroller ve kontrol önlemleri ile yönetilmesini mümkün kılarak çevreye vereceğiniz zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemdir

ISO 14001 Sertifikamızı İndirin