Environmental Permit And License

Çevre İzni: 2872 Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü ve atık su deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Atıkların toplanması, bertarafı ve geri dönüşümü, ilgili lisans konularına yönelik işlemler ( Ek-3C) ve teknik yeterliliğe sahip olan tesislere Çevre Lisans Belgesi verilmektedir. VETAŞ PLASTİK VE AMBALAJ SAN. A.Ş. ve çalışanları olarak, Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi hedef alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde üretim gerçekleştirmekteyiz.

Bu bağlamda:
2872 Çevre Kanununu ve bağlı olduğu yönetmelik hükümlerine uymaktayız. Bu yönetmelikler;
-Atık Yönetimi Yönetmeliği
-Çevre İzin Lisans Yönetmeliği
-ÇED Yönetmeliği

Çevre İzni ve Lisans Belgemizi İndirin

Çevre İzni ve Lisans Ek belgemizi İndirin